Pri registrácií a predložení živnostenského listu a osvedčenia o registrácii platcu DPH okamžitá

zľava 10% z nákupu,

 pri väčších odberoch 

    100 EUR - 3%

      500 EUR - 10%

      700 EUR - 15%

    1000 EUR - 20%